שטח גג : 2500 מ'ר
דרישת הפרויקט :
1.פירוק פינוי גג איסכורית
2.הוספת מרישים חדשים
3.אספקה והתקנת לוחות פייבר על הגג

מטרת הפרויקט – הנחת סולארי לאחר מכן על גג הרפת

לאחר החלפת הגג עם הנחת הסולארי
הפרויקט גמור לאחר פירוק גג איסכורית קיימת הוספת פטות וחיפוי בלוחות פייבר צמנט שלנו