שטח גג : 2200 מ'ר
פרויקט הרפתות כפר ויתקין

אופי העבודה:

פירוק גג איסכורית
פירוק עגלת קונסטרוקצייה
בניית מרישים מאפס
אספקה והתקנת פייבר צמנט