פרויקטים

רפת קמה

שטח גג : 2500 מ'ר דרישת הפרויקט :1.פירוק פינוי גג איסכורית2.הוספת מרישים חדשים 3.אספקה והתקנת לוחות פייבר על הגג מטרת הפרויקט – הנחת סולארי לאחר

לתיאור הפרויקט
Call Now Button